Westernridning

 

Intro

Westernridning har oppstått av cowboyens arbeide, hvor det var viktig å kunne styre og kontrollere sin hest med en hånd. Den andre hånden skal være fri til å jobbe med lasso, kvegdriverpisk eller våpen. En ferdigtrenet westernhest rides altså med en hånd og for at den kan fungere optimalt har cowboyen utviklet sin egen styringsform.
Dette kaldes i sin enkelthet ”Neckreining”. Dette betyr at esten styres ved at rytteren avlaster hesten best mulig for at den kan dreie, og legger tøylen på hals/skulderlinjen for at lukke av for den retning, han ikke ønsker å ri.

Westernridning i dag er et utal av disipliner, nedenfor finner du en kort beskrivelse av de mest vanlige.

 

Western Pleasure

Western Pleasure oppstod, av at en cowboy skulle kunne sitte på en hest 14 timer i døgnet, og derfor naturligvis hadde bruk for en hest med komfortable gangarter.
Store ryggbevegelser gikk ut over cowboyens rygg og energi, så en hest med bløde gangarter, med naturlige anlegg for en flat galopp og en meget kort, blød trav var ønskemålet.
Jog'en, den korte trav er nødvendig vd kvegdrift, hvor kveget skal holdes i gang over lange avstander.
Den flate galoppen Lope'en var viktig for ikke at skremme kveget unødig. Dyrene skulle drives, men ikke mer end nødvendig.
Tilbake i det ville west
 kappedes cowboys'ne ved markeder og konkurranser om hvem der  hadde hesten med de bløteste gangartene og derved var den "største  Pleasure" - fornøyelse å ri. Derav kom navnet Western Pleasure.
I en Western Pleasure klasse bedømmes hestens gangarter, lydighet og ridbarhet. Den skal vises i en holdning, hvor halsen er i nivå ca. likefrem fra lansemerket eller litt derunder. Om ørespissene er under lansemerket er hesten under "level".
Det er ikke ønskelig.
Hestens n
esen skal være lodret til lidt foran lodret. Bagved lodret er en feil. Den skal have en positiv attityde og kunne rides på så få hjelpere som mulig.
Der ses på helhet og harmoni  i ekvipasjen, men det er hesten som bedømmes. Gangartene er skritt, som skal være rolig med lange og bløte strek. Jog'en der er en meget kort og fjetrende trav og lope som er en flat kort galopp. Klassen avvikles med alle ryttere på banen på samme tid, på den måten kan gangartene og helhet sammenlignes.

 

Western Horsemanship

I Western Horsemanship er alle rytterne, som i Western Pleasure på banen på samme tiden. Her er det dog rytterens ferdigheter der bedømmes og korrekt oppstilling har stor vekt.
Først ris der et  "pattern" (program), der har stor betydning for resultatet.
Rytteren viser sin hest i Pleasureholdning, men det er rytterens ridning av sin hest der er til bedømmelse.
Hesten skal være pent stelt og i bra hold og der ses også på om saltøyet er i orden og om rytteren er pent klett på. Kort sagt alt hva som hører til ved  godt Horsemanship.

 

Western Ridning

Western Ridning er ofte en meget smukk klasse og se på. De mange galoppskift er et bilde på westernridningens eleganse.
Rytteren skal vise hesten sin i jog og galopp og det er viktig at den er lydhør og avslappet.
Der oppstilles et mønster av kjegler - et av de 5 fra regelbogen, dette mønster skal hesten ris igjennom i slalåm i galopp.
Galoppen skiftes hver gang hesten er midt mellom to kjegler.
Der blir pointtrekk hver gang hesten kommer over midten før den skifter.

 

Reining

Ser man bort fra kvegklasser er reining etter min mening den mest interessante disiplin i westernridning. Man kan sige at reining er westernverdenens dressurklassse.

Reining betyr tøyling/styring. Innbegrepet av reining er selvfølgelig ridning av den ferdigutdannede hesten som ris med en hånd på tøylen og styres ved hjelp av  tøylen på hestens hals, benhjelp og vektfordeling.
Hurtige akselerasjoner, fantastiske spins og spektakulære slidingstops, er bare noen av de ingredienser du får se i et velredet reiningsprogram. Der kunne skrives mye om denne disiplinen, men er du interessert i å vite mer foreslår jeg du tar en tit på noen av de links der ligger under western på links-siden min.

 

Trail

Trail er en forhindringsdisiplin, hvor rytter og hest skal forsere minst 6 forskjellige hinder. Her er broen og port obligatoriske.

Av andre "forhindringer" kan nevnes:
Rytteren tager en regnjakke på sittende på hesten.
Rytteren tømmer en postkasse sittende på hesten.
Vannboxen som er en slags vandgrav hesten skal gå igjennom.
Walk overs, trot overs eller lopeovers, der er bomme som kan være lagt ut i forskjellige mønstre, hvor hesten skal passere hen over dem i skritt, trav ell. galopp uten å røre bommene.
Passere sidevers over en bom i side pass. (Scenkelvigning)
Rykke igjennom bomme lagt i L form. osv.,osv.,
Alt sammen ting der relaterer til det en god trailhest skal kunne; overvinde de forskjellige forhindringer i terrenget som en ranch kan byde på. Den skal kunne rykke rundt om hjørner, medvirke ved åpning av en port på alle måter. Den skal skåne sig selv når den går over trestammer eller grene, ved at løfte benene så høyt at den ingen skrammer får.
Den skal senke hodet ved hinder på jorden, så den kan se hvor den går. den skal være oppmerksom og bruke sine naturlige sanser uten å være nervøs.
Trailhesten bliver bedømt for gjennomførslen og samarbeidet med rytteren.

 

Barrel Race

Denne klasse er det der kalles en  Speed Event .
Den stammer fra indianerne der red den med dobbelt oppsatt bane to og to mod hverandre. Rytteren skal sørge for å ri i et trekløvermønster om 3 tønner, hvor sporet hele tiden krysses. Tidene ved Verdensmesterskaberne I Oklahoma ligger mellom 15-16 sek, men også i Norden har der vært ryttere nede på de tider. Der gis 5 straffsekunder ved en veltet tønne, eller tap av hatten.

 

Pole Bending

Er også en Speed Event og kommer som Barrel Race opprinnelig fra indianerne. Denne blev også redet dobbelt, som Barrelrace. Rytteren skal her ri op i den andre enden, ri slalåm tilbake og opp igjen, deretter ska der ris hurtig ut. Denne klasse kan vindes på teknikk, her er det teknikken der avgjør tiden.
De beste internationale tidene ligger mellom 17-19 sek.
Velter man en Pole eller taber hatten mistes 5 sek.

 

Ut over ovennevnte disipliner finnes der så kvegklassene:

Working Cowhorse: Reiningpattern + fiksering av en ku.

Cutting: Separere en enkelt ku fra flokken.

Team Penning: 3 kuer med samme nummer ut av 30 ska drives inn i lukket område (Pennen). 3 ryttere.

Cattle Penning: Samme som Team Penning, men kun en rytter ska drive en ku til pennen.

I USA har man dessuten også Roping. Dette er en lasso-disiplin, hvor kalvene innfanges. Av dyrevernsårsaker konkurreres der ikke i dette i Europa.